Trách nhiệm xã hội

Văn phòng dịch vụ cao cấp The IMPERIAL và khách thuê của chúng tôi cùng đến với nhau để mang lại hy vọng cho nhà tình thương Thiện Duyên nơi bảo bọc cho các trẻ em khuyết tật.

Ngày 31 Tháng 10 năm 2009, trong khi phần còn lại của người Sài Gòn đang bận rộn chuẩn bị cho lễ Halloween, 20 nhà tài trợ công ty và 30 cá nhân từ thiện từ tất cả mọi nơi đã tập họp đến thăm và tặng thực phẩm và vật tư y tế trị giá VND27.5 triệu cho những trẻ em khuyết tật của nhà tình thương Thiện Duyên. Các nhà tài trợ doanh nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ cho chuyến từ thiện của chúng tôi là công ty Santos Vietnam, công ty Vận chuyển Shinsung, công ty Thương mại Tài chính MS, Orogenic Geoexpo, LDV Lawyers, Varel Europe SAS, công ty truyền thông Minh Cat Mastermind,công ty khoan MI, Provenance Việt Nam, Roxcel, Schurter, HTC, công ty Hóa chất Topship và khách sạn The IMPERIAL Vũng Tàu. Rất cám ơn sự đóng góp của quý vị đã dành thời gian quý với báu cùng chúng tôi đến với trẻ em khuyết tật.