Loại Hình Và Quy Mô

Loại Hình
Vị trí
Khả năng tổ chức cuộc họp tính trên số lượng người

Khả năng làm rạp chiếu phim tính trên số lượng người
Hội trường Lầu 12 12-15 NA

 

 

Văn Phòng Dịch Vụ IMPERIAL có nhiều cơ sở tổ chức hội họp và hội thảo khác nhau để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của bạn. Từ trang thiết bị hội họp hiện đại của chúng tôi (chẳng hạn như màn hình tinh thể lỏng (LCD), máy chiếu, hội nghị qua video, hội nghị qua đường dây điện thoại) đến việc tùy chọn thực đơn giải lao, chúng tôi là sự lựa chọn tuyệt vời để tổ chức các cuộc họp và khóa đào tạo của bạn.

Chúng tôi luôn sẵn có nhân viên IT và thư ký sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp. Cả Hội Trường và Phòng Hội Nghị đều có tầm nhìn ngoạn mục hướng về thành phố.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Hội trường


......................................................................................................................................................................................................................................................................