Góc Nhìn

Tại Trung Tâm Thương Mại IMPERIAL, chúng tôi có 3 loại ứng dụng văn phòng toàn cảnh:

 

Góc nhìn thoáng đãng về hướng Sông Sài Gòn (hình)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Góc nhìn bình yên hướng về Vườn Bách Thảo (hình)

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Góc nhìn nên thơ của Thành phố HCM (hình)

......................................................................................................................................................................................................................................................................